Akcesoria
Autoryzowany dystrybutor
 


 

Bariery przekażnikowe
(dla FlashRunner 2.0)

 

FR2P0RB08
590.00 €

 

FR2P0RB16
1 180.00 €

Dla FlashRunner 2.0 jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych:

 • FR2P0RB08 - 8-kanałowa bariera przekaźnikowa dla programatora 8-io kanałowego – FR2P0-CH08
 • FR2P0RB16 - 16-kanałowa bariera przekaźnikowa dla programatora 16-to kanałowego – FR2P0-CH16

 

Demultiplekser
(dla FlashRunner 2.0)

 

FR2P0MPX32
2 400.00 €

 

Dla 16-to kanałowego programatora FlashRunner 2.0 jest oferowany moduł demultipleksera zintegrowany z barierą przekaźnikową:

 • FR2P0MPX32 - demultiplekser x 2 dla 16-to kanałowego programatora FR2P0-CH16 (32 kanały)

 

Interfejsy kablowe
(dla FlashRunner 2.0)

 

FR2P0INTF08
49.00 €

 

FR2P0INTF16
98.00 €

 

FR2P0INTF32
150.00 €

Dla programatora FlashRunner 2.0 jako akcesoria są oferowane następujące zewnętrzne moduły interfejsów kablowych:

 • FR2P0INTF08 dla 8 kanałów
 • FR2P0INTF16 dla 16 kanałów
 • FR2P0INTF32 dla 32 kanałów

 

Interfejs kablowy
(dla FlashRunner Quatro)

 

FR04INTF16
98.00 €

Dla programatora FlashRunner Quatro jako akcesoria jest oferowany zewnętrzny moduł interfejsu kablowego:

 • FR04INTF16 - dla 16 kanałów

 

Interfejs kablowy
(dla FlashRunner I, II, III)

FR01INTF01
14.00 €

Dla programatorów FlashRunner I, II, III jako akcesoria jest oferowany zewnętrzny moduł interfejsu kablowego:

 • FR01INTF01

 

Kable

 

FRCABLE50
22.00 €

FRCABLE80
30.00 €

FRCABLE100
35.00 €

Dla programatorów FlashRunner dostępne są różnej długości specjalne kable komunikacyjne.

 

Adaptery kablowe

 


FRHDRDB15
14.00 €

 


FRHDRPSTR
12.00 €

Dla programatorów FlashRunner dostępne są dwa adaptery kablowe:

 • FRHDRDB15 dla złacza DB15
 • FRHDRPSTR dla złącza Wire Wrap Strip
 

Bariery przekaźnikowe
(dla FlashRunner Cube)

FRC_RB_04
210.00 €

FRC_RB_08
420.00 €

Dla FlashRunner Cube jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych:

 • FRC_RB_04 - Bariera przekaźnikowa dla urządzeń 2- i 4- kanałowych - FRC_GP_02 oraz FRC_GP_04
 • FRC_RB_08 - Bariera przekaźnikowa dla urządzenia 8-kanałowego - FRC_GP_08
 

Demultipleksery
(dla FlashRunner Cube)

MPX 160 K-22
510.00 €

MPX 160 K-23
760.00 €

MPX 160 K-24
1 050.00 €

MPX 160 K-42
510.00 €

MPX 160 K-43
760.00 €

MPX 160 K-44
1 050.00 €

MPX 160 K-82
760.00 €

MPX 160 K-83
1 050.00 €

MPX 160 K-84
1 450.00 €

Dla FlashRunner Cube jako akcesoria są oferowane moduły demultiplekserów zintegrowanych z barierą przekaźnikową:

 • MPX 160 K-22 - demultiplekser x2 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 4 kanały)
 • MPX 160 K-23 - demultiplekser x3 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 6 kanałów)
 • MPX 160 K-24 - demultiplekser x4 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 8 kanałów)
 • MPX 160 K-42 - demultiplekser x2 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 8 kanałów)
 • MPX 160 K-43 - demultiplekser x3 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 12 kanałów)
 • MPX 160 K-44 - demultiplekser x4 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 16 kanałów)
 • MPX 160 K-82 - demultiplekser x2 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 16 kanałów)
 • MPX 160 K-83 - demultiplekser x3 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 24 kanały)
 • MPX 160 K-84 - demultiplekser x4 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 32 kanały)
 

MicroPlexer

 

MPX160A
900.00 €

MicroPlexer jest przełącznikiem sygnałów ISP umożliwiającym jednemu programatorowi FlashRunner obsługę wielu układów w wielu systemach docelowych. 3 tryby pracy pozwalają obsłużyć na zasadzie multipleksowania sygnałów do 32 kanałów ISP. W zależności od trybu pracy na każdy kanał ISP składają się:

 • 6 albo 3 cyfrowe linie dwukierunkowe
 • 2 albo 1 linia cyfrowa lub analogowa
 • 2 albo 1 linia zasilania
 • 1 wspólna dla wszystkich kanałów linia uziemienia

MicroPlexer jest sterowany rozkazami ASCII za pośrednictwem interfejsu RS-232 lub bezpośrednio sygnałami podawanymi na liniach sterujących. Ma możliwość aktywowania wybranego kanału lub odłączenia wszystkich kanałów od układów docelowych.