Flashrunner

Autoryzowany dystrybutor

FlashRunner jest technologią i serią wysokowydajnych programatorów układów ISP (In-System Programming) dedykowanych do bazujących na technologii flash mikrokontrolerów i pamięci szeregowych. Jest zorientowana na zastosowania produkcyjne. Programatory mogą bowiem pracować jako wolnostojące urządzenia autonomiczne lub być sterowane z komputera nadrzędnego przez interfejsy Ethernet lub RS-232. Prosty protokół komunikacyjny umożliwia bezproblemową integrację z automatycznymi testerami produkcyjnymi ATE stosowanymi w procesie produkcyjnym w ramach procedur testowania. Programatory FlashRunner współpracują praktycznie ze wszystkimi testerami ICT (In-Circuit Test), są kompatybilne m.in. z urządzeniami Agilent, Teradyne, SPEA, Genrad.

FlashRunner został zaprojektowany tak aby maksymalizować szybkość programowania. Pod tym kątem opracowany sprzęt współpracuje efektywnie z dopasowanym oprogramowaniem firmowym eliminując wszystkie komunikacyjne „wąskie gardła”. Zaimplementowane szybkie algorytmy osiągają technologiczne limity pamięci Flash. Wszystko to czyni prezentowane rozwiązania najszybszymi programatorami ISP dostępnymi na rynku.

FlashRunner jako profesjonalna platforma programowania ISP pamięci półprzewodnikowych Flash obsługuje na dziś ponad 6000 układów i jest ciągle rozbudowywana o nowe algorytmy. Dzięki modularnej budowie i elastyczności rozwiązania te same algorytmy są używane na wszystkich modelach programatorów tak, że update jest dostępny jednocześnie dla wszystkich oferowanych urządzeń.

FlashRunner został zaprojektowany tak aby sprostać trudnym warunkom środowiskowym panującym na produkcji. Tam niezawodność jest kluczowym kryterium, a izolacja optyczna i galwaniczna, ochrona antyelektrostatyczna ESD, kontrola przesyłania danych CRC oraz rejestracja zdarzeń z ich raportowaniem czynią prezentowane produkty najlepszym wyborem.

Podsumowując, głównymi zaletami programatorów FlashRunner są:

 • Najszybsze algorytmy programowania (bliskie limitom technologicznym) autoryzowane przez producentów półprzewodników
 • Łatwa integracja z automatycznymi testerami produkcyjnymi ATE
 • Praca autonomiczna (projekty i dane na karcie pamięci SD)
 • Obsługa większości protokołów ISP (BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, ...)
 • Elastyczność i pełna konfigurowalność
 • Zwarta konstrukcja dopasowana do produkcyjnych urządzeń technologicznych
 • Kontrola CRC danych przesyłanych z/do komputera nadrzędnego lub karty SD

Główne cechy funkcjonalne urządzeń FlashRunner:

 • 5 (6 dla Quatro, 7 dla Cube) cyfrowych linii we/wy na kanał ISP
 • 2 cyfrowe linie we/wy lub 2 analogowe linie wyjścia na kanał ISP
 • 2 programowane wyjścia napięciowe (0 - 5,5V/0,5A i 0 - 15V/0,25A) na kanał ISP
 • 1 analogowa linia wejścia (z wyjątkiem Cube)
 • 1 wyjście programowalnego zegara na kanał ISP
 • Karta pamięci SD (do 2 GB)
 • Wbudowana pamięć dynamiczna 512 B
 • Wbudowany zegar i kalendarz
 • Ochrona linii we/wy
 • Optoizolowane wejścia dla selekcji projektów
 • Optoizolowane wejścia rozkazów: START, STOP
 • Optoizolowane wyjścia stanu: FAIL, PASS, BUSY
 • Optoizolowane interfejsy RS-232 i Ethernet

Otwarta architektura FlashRunner umożliwia łatwe upgrade’owanie oprogramowania firmowego dla nowych układów i nowych możliwości funkcjonalnych.

FlashRunner jest ustawiany i sterowany tekstowymi rozkazami ASCII. Może je otrzymywać na dwa sposoby:

 • Przez interfejs RS-232 lub Ethernet (protokół ASCII) w trybie nadzoru PC
 • Jako skrypty zapisane na karcie pamięci SD (FAT16) w trybie wolnostojącym

W pierwszym przypadku FlashRunner jest sterowany z komputera nadrzędnego pracującego na przykład w trybie terminala. W drugim pracuje jako wolnostojące w pełni autonomiczne urządzenie. Przy czym:

 • Skrypty są nielimitowane
 • Zdarzenia są rejestrowane w postaci plików Log z oznaczeniem daty i czasu
 • Dostępna jest biblioteka DLL dla tworzenia aplikacji sterującej urządzeniami przez użytkownika
 • Dostępna jest opcja systemu ochrony danych programujących przed nieuprawnionym dostępem
 • Realizuje funkcje kasowania, sprawdzenia czystości, programowania, odczytu, weryfikacji, …

FlashRunner jest dostarczany wraz oprogramowaniem systemowym dla platformy Windows, które umożliwia komunikację z urządzeniem i wykonywanie podstawowych operacji jak wysyłanie rozkazów, zarządzanie kartą SD, update oprogramowania firmowego itp.