Edukacja

Edukacja jest dla nas bardzo ważnym obszarem, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest elektronika. Zapewnienie w procesie edukacji dostępu do najnowszych współczesnych technologii stosowanych w realnym przemyśle decyduje o poziomie wykształcenia przyszłych adeptów szkół i uczelni, o przyszłej ich konkurencyjności na krajowym i globalnym rynku pracy, a tym samym o przyszłości krajowej elektroniki. Specjalna oferta edukacyjna, jest więc dla nas i naszych partnerów, inwestycją w rynek, inwestycją w przyszłość.

Dlatego wspólnie oferujemy szkołom i uczelniom technicznym specjalne programy edukacyjne i wybrane produkty na warunkach preferencyjnych. Jesteśmy przy tym zawsze gotowi rozważyć wszelkie sugestie i oczekiwania o ile mają one służyć kreowaniu przyszłości młodych inżynierów, a tym samym kreowaniu rynku. Chętnie też wspomożemy w miarę możliwości wszelkie działania dydaktyczne swoją wiedzą, doświadczeniem.

Rekomendujemy produkty naszych partnerów

Oprogramowanie CAD do projektowania obwodów drukowanych zintegrowane z symulatorem popularnych mikrokontrolerów oraz innych elementów umożliwiające tym samym symulację całych projektów elektronicznych. 

Kontrolery i oprogramowanie do przygotowania i przeprowadzenia testów zmontowanych pakietów elektronicznych metodą ścieżki krawędziowej (boundaryscan). 

Uniwersalne ręczne programatory inżynierskie i wielogniazdowe produkcyjne zapewniające szybkie programowanie układów pamięci Flash wielkiej pojemności i μC zarówno off-line’owo w gnieździe programatora jak i już zamontowanych w układzie docelowym.