Technologia FlashRunner 2.0

Autoryzowany dystrybutor

Programatory Akcesoria Algorytmy

FlashRunner 2.0 jest innowacyjnym wielokanałowym programatorem ISP mikrokontrolerów 8-, 16-, 32-bitowych oraz pamięci szeregowych. Implementując nowatorskie technologie realizuje w pojedynczym urządzeniu do 16 niezależnych kanałów programowania. Pozwala więc programować równolegle w czasie do 16-tu układów zamontowanych np. na wielu powielonych w ramach jednej płyty PCB modułach lub wiele układów zamontowanych na jednej bardziej rozbudowanej płycie. Przyjazny w obsłudze graficzny interfejs użytkownika GUI pozwala skonfigurować urządzenie w kilku krokach zapewniając błyskawiczne wdrożenie go w proces produkcji, a otwarty interfejs komunikacyjny API pozwala na łatwą integrację w ramach linii technologicznej.

FlashRunner 2.0 ma budowę modularną. Do jednostki bazowej można podłączyć moduły multiplekserów, barier przekaźnikowych i interfejsów kablowych dopasowując urządzenie do indywidulanych potrzeb klienta.

 


FlashRunner 2.0 obsługuje układy produkowane przez szerokie spektrum producentów półprzewodników. Algorytmy programowania nie są zawarte w cenie urządzenia i są zamawiane niezależnie.

FlashRunner 2.0 ma następujące możliwości sprzętowe:

 • Ponad 6.000 obsługiwanych układów – ciągłe update’y
 • Obsługa większości protokołów ISP (BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, UART, …)
 • Do 16 równoległych i niezależnych kanałów programowania
 • Zwarta budowa i łatwa integracja z automatycznymi testerami
 • Pomiar napięć/prądów programujących w poszczególnych kanałach i zabezpieczenie ich właściwych poziomów
 • Częstotliwość kanału komunikacyjnego 30 MHz
 • Transfer danych 10 MB/s
 • Interfejs Ethernet LAN i USB z optoizolacją oraz równoległe linie sterujące
 • Tryb wolnostojący i nadzorowany przez złącze interfejsu sterującego
 • Bariera przekaźnikowa na interfejsie sterującym
 • Bufor 1GB
 • Zegar/Kalendarz

FlashRunner 2.0 ma następujące możliwości programowe:

 • System operacyjny na bazie Linux Embedded.
 • Otwarty interfejs API pozwalający na pełną integrację z oprogramowaniem i testerami użytkownika jak LabView© and Visual C/C++.
 • Nowy wygodny interfejs graficzny GUI FlashRunner 2.0 WorkBench, który upraszcza obsługę - konfigurację i ustawianie parametrów, zarządzanie projektami itp.
 • Nadzór z PC w trybie terminala i protokołem ASCII
 • Biblioteka DLL do sterowania programatorem z poziomu aplikacji użytkownika
 • Do 32 zapamiętanych i wybieranych sprzętowo projektów w trybie wolnostojącym, nieograniczona w trybie nadzoru PC
 • Kryptograficzna ochrona danych
 • Rejestracja logów i raporty z oznaczeniem daty i czasu
 • Dostępne wszystkie operacje – kasowanie, sprawdzenie czystości, programowanie, odczyt, weryfikacja, …