Akcesoria
Autoryzowany dystrybutor
 


 

Bariery przekażnikowe
(dla FlashRunner LAN 2.0 NXG)

Bariery przekażnikowe dla
FlashRunner LAN 2.0 NXG

Dla FlashRunner LAN 2.0 NXG jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych.

 

Bariery przekażnikowe
(dla FlashRunner 2.0)

 

FR2P0RB08
680.00 €

 

FR2P0RB16
1 360.00 €

Dla FlashRunner 2.0 jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych:

 • FR2P0RB08 - 8-kanałowa bariera przekaźnikowa dla programatora 8-io kanałowego – FR2P0-CH08
 • FR2P0RB16 - 16-kanałowa bariera przekaźnikowa dla programatora 16-to kanałowego – FR2P0-CH16

 

Demultiplekser
(dla FlashRunner 2.0)

 

FR2P0MPX32
2 900.00 €

 

Dla 16-to kanałowego programatora FlashRunner 2.0 jest oferowany moduł demultipleksera zintegrowany z barierą przekaźnikową:

 • FR2P0MPX32 - demultiplekser x 2 dla 16-to kanałowego programatora FR2P0-CH16 (32 kanały)

 

Interfejsy kablowe
(dla FlashRunner 2.0)

 

FR2P0INTF08
56.00 €

 

FR2P0INTF16
115.00 €

 

FR2P0INTF32
150.00 €

Dla programatora FlashRunner 2.0 jako akcesoria są oferowane następujące zewnętrzne moduły interfejsów kablowych:

 • FR2P0INTF08 dla 8 kanałów
 • FR2P0INTF16 dla 16 kanałów
 • FR2P0INTF32 dla 32 kanałów

 

Interfejs kablowy
(dla FlashRunner Quatro)

 

FR04INTF16
98.00 €

Dla programatora FlashRunner Quatro jako akcesoria jest oferowany zewnętrzny moduł interfejsu kablowego:

 • FR04INTF16 - dla 16 kanałów

 

Interfejs kablowy
(dla FlashRunner I, II, III)

FR01INTF01
14.00 €

Dla programatorów FlashRunner I, II, III jako akcesoria jest oferowany zewnętrzny moduł interfejsu kablowego:

 • FR01INTF01

 

Kable

 

FRCABLE50
22.00 €

FRCABLE80
30.00 €

FRCABLE100
35.00 €

Dla programatorów FlashRunner dostępne są różnej długości specjalne kable komunikacyjne.

 

Adaptery kablowe

 


FRHDRDB15
14.00 €

 


FRHDRPSTR
12.00 €

Dla programatorów FlashRunner dostępne są dwa adaptery kablowe:

 • FRHDRDB15 dla złacza DB15
 • FRHDRPSTR dla złącza Wire Wrap Strip
 

Bariery przekaźnikowe
(dla FlashRunner Cube)

FRC_RB_04
210.00 €

FRC_RB_08
420.00 €

Dla FlashRunner Cube jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych:

 • FRC_RB_04 - Bariera przekaźnikowa dla urządzeń 2- i 4- kanałowych - FRC_GP_02 oraz FRC_GP_04
 • FRC_RB_08 - Bariera przekaźnikowa dla urządzenia 8-kanałowego - FRC_GP_08
 

Demultipleksery
(dla FlashRunner Cube)

MPX 160 K-22
510.00 €

MPX 160 K-23
760.00 €

MPX 160 K-24
1 050.00 €

MPX 160 K-42
510.00 €

MPX 160 K-43
760.00 €

MPX 160 K-44
1 050.00 €

MPX 160 K-82
760.00 €

MPX 160 K-83
1 050.00 €

MPX 160 K-84
1 450.00 €

Dla FlashRunner Cube jako akcesoria są oferowane moduły demultiplekserów zintegrowanych z barierą przekaźnikową:

 • MPX 160 K-22 - demultiplekser x2 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 4 kanały)
 • MPX 160 K-23 - demultiplekser x3 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 6 kanałów)
 • MPX 160 K-24 - demultiplekser x4 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 8 kanałów)
 • MPX 160 K-42 - demultiplekser x2 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 8 kanałów)
 • MPX 160 K-43 - demultiplekser x3 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 12 kanałów)
 • MPX 160 K-44 - demultiplekser x4 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 16 kanałów)
 • MPX 160 K-82 - demultiplekser x2 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 16 kanałów)
 • MPX 160 K-83 - demultiplekser x3 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 24 kanały)
 • MPX 160 K-84 - demultiplekser x4 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 32 kanały)
 

MicroPlexer

MPX160A
900.00 €

MicroPlexer jest przełącznikiem sygnałów ISP umożliwiającym jednemu programatorowi FlashRunner obsługę wielu układów w wielu systemach docelowych. 3 tryby pracy pozwalają obsłużyć na zasadzie multipleksowania sygnałów do 32 kanałów ISP. W zależności od trybu pracy na każdy kanał ISP składają się:

 • 6 albo 3 cyfrowe linie dwukierunkowe
 • 2 albo 1 linia cyfrowa lub analogowa
 • 2 albo 1 linia zasilania
 • 1 wspólna dla wszystkich kanałów linia uziemienia

MicroPlexer jest sterowany rozkazami ASCII za pośrednictwem interfejsu RS-232 lub bezpośrednio sygnałami podawanymi na liniach sterujących. Ma możliwość aktywowania wybranego kanału lub odłączenia wszystkich kanałów od układów docelowych.