Algorytmy i oprogramowanie systemowe
Autoryzowany dystrybutor
 

FlashRunner 2.0
Algorytmy

 


PA2P0STD08
490.00 €

PA2P0STD16
840.00 €

PA2P0NMM08
1 386.00 €

PA2P0NMM16
2 376.00 €

PA2P0STD08-01
1 960.00 €

PA2P0STD16-01
3 360.00 €

PA2P0STD08-02
3 675.00 €

PA2P0STD16-02
6 300.00 €

PA2P0STD08-03
5 145.00 €

PA2P0STD16-03
8 820.00 €

PA2P0GEN08
5 460.00 €

PA2P0GEN16
9 360.00 €

PA2P0SCP08
2 660.00 €

PA2P0SCP16
4 560.00 €

Licencje na algorytmy programowania poszczególnych układów są oferowane niezależnie jako:

 • Pojedyncze algorytmy:
  • PA2P0STD08 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA2P0STD16 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA2P0NMM08 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
  • PA2P0NMM16 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
 • Kredyty na zakup algorytmów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • PA2P0STP08-01 - 5 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STP16-01 - 5 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STP08-02 - 10 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STP16-02 - 10 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STP08-03 - 15 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STP16-03 - 15 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowych układów
 • Pakiety algorytmów:
  • PA2P0GEN08 - Algorytmy dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników
  • PA2P0GEN16 - Algorytmy dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników
  • PA2P0SCP08 - Algorytmy dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych
  • PA2P0SCP16 - Algorytmy dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych

Cena czterech ostatnich pakietów dodatkowo obejmuje jednoroczny kontrakt obsługowy dający w tym okresie prawa do dwukrotnego ściągnięcia update’u. Kontrakt ten może być przedłużony lub wznowiony na kolejny rok odpowiednio:

 • AMP-SCP - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkie pamięci szeregowe
 • AMP-GEN - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wszystkich dostawców półprzewodników

Dostępne jest również użytkowe oprogramowanie systemowe, które można ściągnąć ze strony producenta (ikona na prawym marginesie).

 

FlashRunner I
Algorytmy

 


PA01STD0
350.00 €

PA01NMM0
990.00 €

PA_STP_01
1 400.00 €

PA_STP_02
2 625.00 €

PA_STP_03
3 675.00 €

PA01xxx
1 900.00 €

PA01GEN0
3 900.00 €

AMP-SCP
790.00 €

AMP-GEN
1 600.00 €

Licencje na algorytmy programowania poszczególnych układów są oferowane niezależnie jako:

 • Pojedyncze algorytmy:
  • PA01STD0 - pojedynczy algorytm dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA01NMM0 - pojedynczy algorytm dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
 • Kredyty na zakup algorytmów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • PA-STP_01 - 5 algorytmów do wyboru dla standardowych układów
  • PA-STP_02 - 10 algorytmów do wyboru dla standardowych układów
  • PA-STP_03 - 15 algorytmów do wyboru dla standardowych układów
 • Pakiety algorytmów:
  • PA01xxx - Algorytmy dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych
  • PA01GEN0 - Algorytmy dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników

Cena dwóch ostatnich pakietów dodatkowo obejmuje jednoroczny kontrakt obsługowy dający w tym okresie prawa do dwukrotnego ściągnięcia update’u. Kontrakt ten może być przedłużony lub wznowiony na kolejny rok odpowiednio:

 • AMP-SCP - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkie pamięci szeregowe
 • AMP-GEN - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wszystkich dostawców półprzewodników

Wszystko powyżej ma zastosowanie do wszystkich programatorów FlashRunner z wyjątkiem serii II i III. W ich przypadku wybrany pakiet PA01xxx jest zawarty w cenie urządzenia. Przy czym w całym okresie ich użytkowania algorytmy mogą być update’owane dla układów tylko tego samego producenta półprzewodników poprzez wykupienie kontraktu obsługowego AMP-SCP.

Dostępne jest również użytkowe oprogramowanie systemowe, które można ściągnąć ze strony producenta (ikona na prawym marginesie).

 

FlashRunner LAN 2.0 NXG
Algorytmy

 


PA2P0NXG0
400.00 €

PA2P0NXGNM
1 100.00 €

PA2P0NXG-01
1 600.00 €

PA2P0NXG-02
3 000.00 €

PA2P0NXG-03
4 200.00 €

PA2P0NXGGEN
4 300.00 €

PA2P0NXGxxx
2 100.00 €

Licencje na algorytmy programowania poszczególnych układów są oferowane niezależnie jako:

 • Pojedyncze algorytmy:
  • PA2P0NXG0 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 4-kanałowych dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA2P0NXGNM - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 4-kanałowych dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
 • Kredyty na zakup algorytmów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • PA2P0NXG-01 - 5 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 4-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0NXG-02 - 10 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 4-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0NXG-03 - 15 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 4-kanałowych dla standardowych układów
 • Pakiety algorytmów:
  • PA2P0NXGGEN - Algorytmy dla programatorów maksimum 4-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników
  • PA2P0NXGxxx - Algorytmy dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych

Dostępne jest również użytkowe oprogramowanie systemowe, które można ściągnąć ze strony producenta (ikona na prawym marginesie).